Czarter BEZ PATENTU .

tel. 732-830-511

Cena : 150 zł/h

Dowiedz się więcej

Regulamin wypożyczalni

1. Wypożyczalnia sprzętu pływającego czynna jest codziennie w godzinach 9.00-21.00.

2. Wypożyczalnia dysponuje trzema morskimi łodziami hybrydowymi o długości 360 cm wyposażonymi w silniki spalinowe o mocy 9,9 KM (7,3 kW), kategoria CE – C.

3. Łodzie mogą wypożyczać osoby pełnoletnie, które ukończyły 18 lat, posiadające dowód tożsamości lub inny dokument ze zdjęciem i zapoznały się z regulaminem wypożyczalni.

4. Osoby niepełnoletnie mogą pływać pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą odpowiedzialność za nie, za ich zachowanie i ewentualne szkody.

5. Osoby korzystające ze sprzętu pływającego muszą bezwzględnie przestrzegać warunków uprawiania żeglugi na wodach morskich w celach rekreacyjno-sportowych zgodnie z Zarządzeniem Porządkowym Nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 29 lipca 2010 roku.

6. Żegluga musi odbywać się poza akwenami zamkniętymi dla żeglugi, oznakowanymi kąpieliskami i akwenami szkoleniowymi w odległości od linii brzegu nie mniej niż 0,1 Mn (185 m)

7. Żegluga po wodach portowych i torach wodnych jednostkami rekreacyjno-sportowymi może odbywać się tylko wówczas, gdy nie ma innej możliwości dopłynięcia do miejsca przeznaczenia, przy czym przejście to powinno odbywać się najkrótszą trasą i zgodnie z przepisami portowymi, z zachowaniem należytej ostrożności.

8. Zabrania się prowadzenia jednostek pływających przez osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub podobnie działającego środka odurzającego

9. Zabrania się do zbliżania na odległość mniejszą niż 50 m do statków morskich w ruchu lub stojących na kotwicy, torów wodnych uczęszczanych przez statki morskie, kąpiących się ludzi, wystawionego sprzętu rybackiego, znaków nawigacyjnych.

10. Zabrania się przechodzenia przed dziobem statków morskich w ruchu

11. Zabrania się holowania jednostek pływających i powietrznych

12. Wszystkie łodzie wyposażone są w certyfikowane kamizelki ratunkowe dla każdej osoby na łodzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty morskie.

13. Osoby korzystające z łodzi zobowiązane są do założenia i zapięcia kamizelek ratunkowych.

14. Zgodnie z art. 37a ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. osoby nie posiadające uprawnień motoro-wodnych muszą przejść szkolenie obejmujące : obsługę łodzi, manewrowanie, obowiązujące przepisy i znaki morskie.

15. Zgodnie z Ustawą z dnia 23 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o sporcie kwalifikowanym uprawianie żeglugi na łodziach motorowych z silnikiem o mocy do 10 kW nie wymaga uprawnień

16. Żegluga musi odbywać się w ciągu dnia od wschodu do zachodu słońca w odległości do 2 Mn od linii brzegu.

17. Osoby korzystające z łodzi zobowiązane są bezwzględnie wykorzystywać zrywkę bezpieczeństwa zgodnie z jej przeznaczeniem – musi być przypięta do nadgarstka prawej ręki lub kostki prawej nogi.

18. Osoby wypożyczające łódź muszą być świadome iż zgodnie z art. 173 i art. 174 kodeksu karnego kto sprowadza katastrofę w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym zagrażającą życiu lub zdrowiu albo mieniu, podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

tel. 732-830-511

Zapraszamy do awanportu Ustka przy kładce